Standpunt De STEM-leerkracht,
Debat STEM-leerkrachten en -lerarenopleidingen

Standpunt hier te downloaden
Debat op woensdag 18 mei 2016, 15.30u - 18.45u, gevolgd door een receptie
Paleis der Academiën, Brussel

Standpunt De STEM-leerkracht

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, bracht de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor STEM-leerkrachten, schooldirecties en beleidsverantwoordelijken. Het Standpunt is geïnspireerd door en opgedragen aan José Mariano Gago, de Denker die zich in 2014 op uitnodiging van de Academie een jaar heeft gebogen over de toekomst van Vlaanderen als een kennismaatschappij.

Download standpunt De STEM-leerkracht

Wenst u een fysiek exemplaar van het Standpunt te ontvangen? Laat het ons weten.

In de media

Interview met Irina Veretennicoff en Joos Vandewalle n.a.v. de publicatie van De STEM-leerkracht in De Standaard.

Christiane Malcorps houdt pleidooi voor kwaliteitsvol STEM-onderwijs in Z-expert op Kanaal Z.

Blogpost n.a.v. het Standpunt op de website van Wiskunde Plantyn.

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie kondigt de publicatie aan op de EWI-website (+ aankondiging debat).

Departement Onderwijs en Vorming kondigt het nieuws aan op de website van Onderwijs en Vorming en neemt de publicatie op in haar STEM-documentatiebank.

Debat 18 mei

Op 18 mei 2016 vond in het Paleis der Academiën in Brussel een debat plaats, voorafgegaan door een voorstelling van het Standpunt door de auteurs.

Download programmaboekje debat

15.00u — Registratie en onthaal

15.30u — Sessie 1: het Standpunt van de Academie, met focus op de aanbevelingen

Welkom en inleiding
Joos Vandewalle, KU Leuven, KVAB, covoorzitter werkgroep De STEM-leerkracht

Het STEM-onderwijs: nieuwe opportuniteiten, nieuwe uitdagingen
Irina Veretennicoff, VUB, KVAB, covoorzitter werkgroep De STEM-leerkracht

De leerkracht in het STEM-onderwijs, vandaag en morgen
Conny Aerts, KU Leuven, KVAB, medeauteur De STEM-leerkracht

Vragensessie

16.40u — Koffiepauze

17.00u — Sessie 2

Panelgesprek
Moderator: Guy Tegenbos, voormalig hoofdredacteur De Standaard

  • Martine Tempels, voorzitter STEM-platform, VP Telenet
  • Bern Martens, docent lerarenopleidingen secundair onderwijs, UC Leuven-Limburg en KU Leuven
  • Rita Dunon, beleidsmedewerker Horizontaal Beleid, Departement Onderwijs en Vorming
  • Jo Desutter, pedagogisch begeleider STEM West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Dirk Saeys, leerkracht wetenschappen en STEM-trekker, Stedelijk Lyceum Waterbaan
  • Natacha Gesquière, wiskundige, STEM-leerkracht eerste graad, Sint-Bavohumaniora Gent
  • Jan Ardies, onderzoeker techniekonderwijs, directeur Atheneum Brasschaat
  • Lora Haesenbroeckx, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel
  • Bert Smits, beleidsmedewerker Europese Commissie, STEM-vrijwilliger in lager onderwijs

Initiatieven van de Vlaamse Regering
Uitgenodigd spreker: Paul De Hondt, raadgever kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits

Conclusies
Guy Tegenbos en Irina Veretennicoff

Slotwoord
Jacques Willems, ondervoorzitter van de KVAB

18.45u — Receptie

Reacties

Contacteer Bert.Seghers@kvab.be (02 550 23 17).